Архив за етитет: щоер клас

money pink coins pig

Данъчни категории (Steuerklassen) в Германия

Ако живеете или работите в Германия, е важно да знаете в коя данъчна категория попадате. Това определя колко данъци трябва да платите, както и различни други финансови задължения. В Германия съществуват шест различни данъчни класа (Steuerklassen, щоер класа, данъчен клас), като всяка категория има различен процент на данъчно облагане. За да определите в коя данъчна категория попадате, трябва да имате предвид своя доход, семейно положение и други фактори. В тази статия ще разгледаме всяка от тези категории и ще ви помогнем да разберете в коя категория попадате и какви данъци трябва да платите.

Вижте нашата инфографика и разберете в коя категория попадате и какви данъци трябва да платите.

Какво представляват данъчните категории в Германия?

Данъчните категории (класове, групи) в Германия (Steuerklasse) определят размера на данъка върху заплатата (Lohnsteuer). Има няколко различни вида данъчни групи и по-долу ще обясним какво представляват.

Всеки работещ бива разпределен в съответната категория от данъчната служба (Finanzamt) в Германия. Данъчната категория играе основна роля за това колко данък върху доходите от трудови правоотношения ще плащате и се определя основно от семейното положение.

Семейните и хората, живеещи в режим на регистрирано семейно съжителство (eingetragene Lebenspartnerschaft) могат да сменят данъчната си категория през годината.

Данъчна категория 1

Тази данъчна категория е за „singles“ – неомъжени, неженени, разведени, вдовици, вдовци и семейни, които живеят трайно разделени.

Годишен необлагаем минимум:

20199.168 €
20209.408 €
20219.744 €
202210.347 €
202310.908 €

Данъчна категория 2

В тази група попадат само и единствено родители, които отглеждат сами децата си без наличието на друг възрастен в домакинството.

Годишен необлагаем минимум:
9.168 Euro + 1.908 Euro Alleinerziehendenentlastungsbetrag (2019)
9.408 Euro + 4.008 Euro Alleinerziehendenentlastungsbetrag (2020)
9.744 Euro + 4.008 Euro Alleinerziehendenentlastungsbetrag (2021)

Данъчна категория 3

Тази категория е за семейни двойки. Данъчната категория 3 взима този в семейството, който печели значително повече от другия или ако е единственият работещ в семейството. Другият партньор автоматично получава категория 5, дори и да не работи.

Годишен необлагаем минимум за данъчна категория 3:

Годишният необлагаем минимум за двойки с данъчната комбинация 3 и 5 възлиза на ДВОЙНАТА СУМА от таблицата.*

данъчна годинанеоблагаем минимум
20199.168 €
20209.408 €
20219.744 €
202210.347 €
202310.908 €
*При данъчните категории 3 и 5 има задължително подаване на данъчна декларация. За двойки, сумата от таблицата се удвоява!

Данъчна категория 4

Тази категория е за семейни двойки, които печелят приблизително еднакво.

Годишен необлагаем минимум:

данъчна годинанеоблагаем минимум
20199.168 €
20209.408 €
20219.744 €
202210.347 €
202310.908 €

Данъчна категория 4 с фактор

Данъчната категория 4 с фактор се използва, за да се избегне връщането на данъци. С факторите се изчислява още през годината евентуалната разлика за доплащане.*

Годишен необлагаем минимум:

Данъчна годинанеоблагаем минимум
20199.168 €
20209.408 €
20219.744 €
202210.347 €
202310.908 €
*При данъчната категория 4 с фактор има задължително подаване на данъчна декларация.

Данъчна категория 5

В тази категория попада печелещият по-малко в двойка с категории 3 и 5. Тази комбинация си струва, ако има голяма разлика в дохода на двамата или единият не работи. Доходът в категория 5 се таксува с много висока ставка.

Годишен необлагаем минимум: 0 евро + задължение за подаване на данъчна декларация

Данъчна категория 6

Тази категория е за работници и служители, които имат втора работа (различна от мини джоб до 520 евро). Тук данъчните ставки са най-високи.  Първото трудово правоотношение обаче си остава в категория 1.

Годишен необлагаем минимум: 0 евро + задължение за подаване на данъчна декларация


Колко остава от бруто заплатата в Германия?

Пресметнете тук: Калкулатор за работна заплата в Германия