Архив за етитет: превод

Stack of Paper

Многоезични актове за гражданско състояние

Това са сравнително нови документи и представляват извлечения от акове за раждане, брак или смърт. Това са съответно формуляр тип А, В и С. В България Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние е в сила от 18.12.2013. Ако имате информация от преди тази дата, нещата са се променили.

От Германия за България

Аз лично имам опит с издаването на т.нар. Internationale Geburtsurkunde, по друг начин казано извлечение от акт за раждане, формуляр тип А. Изглежда така. Издадоха го Standesamt по наша заявка, струваше 10 евро за първи екземпляр и по 5 за всеки следващ. Данните на детето вътре са само на латиница – става дума за името, градът и т.н. В община Триадица в София ни поискаха превод на български със заверен подпис на преводача във Външно министерство. Апостил НЕ ТРЯБВА! Пише го ясно в конвенцията. Чувала съм от други майки, че в други общини в България минават и без превод.

От България за Германия

Без да имам собствен опит, разбрах от майки, че многоезичният акт за раждане, издаден в България, съдържа данните на лицето на кирилица и на латиница. Логично е да се очаква в такъв случай, че в Германия няма да искат превод, но нямам личен опит.