Архив за етитет: данъчен клас в Германия

money pink coins pig

Данъчни категории (Steuerklassen) в Германия

Ако живеете или работите в Германия, е важно да знаете в коя данъчна категория попадате. Това определя колко данъци трябва да платите, както и различни други финансови задължения. В Германия съществуват шест различни данъчни класа (Steuerklassen, щоер класа, данъчен клас), като всяка категория има различен процент на данъчно облагане. За да определите в коя данъчна категория попадате, трябва да имате предвид своя доход, семейно положение и други фактори. В тази статия ще разгледаме всяка от тези категории и ще ви помогнем да разберете в коя категория попадате и какви данъци трябва да платите.

Вижте нашата инфографика и разберете в коя категория попадате и какви данъци трябва да платите.

Какво представляват данъчните категории в Германия?

Данъчните категории (класове, групи) в Германия (Steuerklasse) определят размера на данъка върху заплатата (Lohnsteuer). Има няколко различни вида данъчни групи и по-долу ще обясним какво представляват.

Всеки работещ бива разпределен в съответната категория от данъчната служба (Finanzamt) в Германия. Данъчната категория играе основна роля за това колко данък върху доходите от трудови правоотношения ще плащате и се определя основно от семейното положение.

Семейните и хората, живеещи в режим на регистрирано семейно съжителство (eingetragene Lebenspartnerschaft) могат да сменят данъчната си категория през годината.

Данъчна категория 1

Тази данъчна категория е за „singles“ – неомъжени, неженени, разведени, вдовици, вдовци и семейни, които живеят трайно разделени.

Годишен необлагаем минимум:

20199.168 €
20209.408 €
20219.744 €
202210.347 €
202310.908 €

Данъчна категория 2

В тази група попадат само и единствено родители, които отглеждат сами децата си без наличието на друг възрастен в домакинството.

Годишен необлагаем минимум:
9.168 Euro + 1.908 Euro Alleinerziehendenentlastungsbetrag (2019)
9.408 Euro + 4.008 Euro Alleinerziehendenentlastungsbetrag (2020)
9.744 Euro + 4.008 Euro Alleinerziehendenentlastungsbetrag (2021)

Данъчна категория 3

Тази категория е за семейни двойки. Данъчната категория 3 взима този в семейството, който печели значително повече от другия или ако е единственият работещ в семейството. Другият партньор автоматично получава категория 5, дори и да не работи.

Годишен необлагаем минимум за данъчна категория 3:

Годишният необлагаем минимум за двойки с данъчната комбинация 3 и 5 възлиза на ДВОЙНАТА СУМА от таблицата.*

данъчна годинанеоблагаем минимум
20199.168 €
20209.408 €
20219.744 €
202210.347 €
202310.908 €
*При данъчните категории 3 и 5 има задължително подаване на данъчна декларация. За двойки, сумата от таблицата се удвоява!

Данъчна категория 4

Тази категория е за семейни двойки, които печелят приблизително еднакво.

Годишен необлагаем минимум:

данъчна годинанеоблагаем минимум
20199.168 €
20209.408 €
20219.744 €
202210.347 €
202310.908 €

Данъчна категория 4 с фактор

Данъчната категория 4 с фактор се използва, за да се избегне връщането на данъци. С факторите се изчислява още през годината евентуалната разлика за доплащане.*

Годишен необлагаем минимум:

Данъчна годинанеоблагаем минимум
20199.168 €
20209.408 €
20219.744 €
202210.347 €
202310.908 €
*При данъчната категория 4 с фактор има задължително подаване на данъчна декларация.

Данъчна категория 5

В тази категория попада печелещият по-малко в двойка с категории 3 и 5. Тази комбинация си струва, ако има голяма разлика в дохода на двамата или единият не работи. Доходът в категория 5 се таксува с много висока ставка.

Годишен необлагаем минимум: 0 евро + задължение за подаване на данъчна декларация

Данъчна категория 6

Тази категория е за работници и служители, които имат втора работа (различна от мини джоб до 520 евро). Тук данъчните ставки са най-високи.  Първото трудово правоотношение обаче си остава в категория 1.

Годишен необлагаем минимум: 0 евро + задължение за подаване на данъчна декларация


Колко остава от бруто заплатата в Германия?

Пресметнете тук: Калкулатор за работна заплата в Германия

Калкулатор за работна заплата в Германия

Започвате нова работа в Германия или просто искате да проверите дали получавате правилната сума след данъци и осигуровки? Този калкулатор за заплата в Германия е идеалният инструмент за всеки, който иска да разбере колко точно ще получава след удръжка на данъци.

В тази статия ще ви представим как работи калкулаторът, как да въведете даниите си и как да използвате информацията, за да планирате своето финансово бъдеще в Германия.

Колко нето остава от брутото в Германия?

В Германия, като в повечето страни, вашата брутна заплата е сумата, която получавате преди удръжките за данъци и осигуровки. За да разберете колко нето остава от брутото, трябва да се вземат предвид няколко основни фактора: данък върху доходите, осигуровки и други вноски.

Данъкът върху доходите в Германия се изчислява прогресивно, което означава, че процентът на данъка се увеличава в зависимост от вашата заплата. Осигуровките включват здравна, пенсионна, застраховка за безработица и застраховка за грижа при болест или старост. След като се извадят тези удръжки от вашата брутна заплата, ще получите вашата нетна заплата – сумата, която наистина получавате на ръка.

С този калкулатор можете да изчислите нетната си заплата в Германия от брутната заплата. При предложения за работа в Германия обикновено се цитира брутната годишна заплата. По-долу можете да намерите скрийншот на калкулатора с обяснения на български кое поле какво означава.

Калкулатор за работна заплата в Германия

Колко пари ще ми остават от заплатата в Германия?

Да вземем следния пример: Вие сте получили предложение за работа в Германия със заплата 42 000 евро годишна заплата. Вие сте неженен ими неомъжена и нямате деца. В този случай, можете да зададете в калкулатора данъчна категория 1 и 42 000 за година в първото поле. След това трябва да махнете църковния данък. Без да променяте нищо друго, ще получите груба представа колко ще получавате нето на месец. В момента на писането на статията това е било около 2233 евро на месец.

Примерна заплата в Германия

Изпробвайте с калкулатора

© by brutto-netto-rechner.info

Как да разбера в коя данъчна категория (Steuerklasse) попадам в Германия?

Ако живеете или работите в Германия, е важно да знаете в коя данъчна категория (още известна като данъчен клас, щоер клас, щоер клас) попадате. Това определя колко данъци трябва да платите, както и различни други финансови задължения. В Германия съществуват шест различни данъчни класа, като всeки има различен процент на данъчно облагане. За да определите в коя данъчна категория попадате, трябва да имате предвид своя доход, семейно положение и други фактори.

В нашата нова статия ще разгледаме всяка от тези категории и ще ви помогнем да разберете в коя категория попадате и какви данъци трябва да платите. Натиснете Данъчни категории (Steuerklassen) в Германия и научете повече.

Още по темата: