Архив на категория: Travel

gray passport on brown board beside red plane toy

Авариен паспорт в Германия: Пълен наръчник за чужденци

Всеки чужденец в Германия трябва да притежава валиден паспорт или друг личен документ. Има обаче изключителни обстоятелства, при които германските власти предоставят заместващи пътни документи на чужди граждани (Notreiseausweis).

Кога чужденец може да получи германски „авариен“ паспорт?

Германия обикновено се въздържа от намеса в работите на други страни относно издаването на паспорти. Въпреки това, в някои редки случаи, немските власти могат да издадат заместващи документи за чужденци:

 1. За избягване на неоснователни трудности.
 2. При наличие на особен обществен интерес.

Кой може да получи авариен паспорт?

Само граждани на следните страни имат право:

 • Държави от ЕС и ЕИП.
 • Швейцария.
 • Държави, изброени в Приложение II на Регламент (ЕО) № 539/2001.
 • Държави в Приложение I на Регламент (ЕО) № 539/2001, ако може да докажете вашето право на пребиваване в ЕС, други държави от ЕИП или Швейцария (и да се върнете там).

Основна информация за аварийния паспорт

 • Издаването на авариен паспорт е по усмотрение на германските власти и се взима само в изключителни случаи.
 • Това не е пълен заместител на паспорта.
 • Той ви позволява да излезете и след това да влезете отново в Германия, но допълнителни пътувания до други държави не са възможни.
 • Валиден е за продължителността на пътуването, но не повече от един месец.
 • Някои държави може да не признават аварийния паспорт като валиден пътен документ.
 • Авиокомпаниите също могат да откажат на качване, ако разполагате само с авариен паспорт.

Съвет: Проверете уебсайта на Bundespolizei за списъка на държавите, които признават заместващите пътни документи, издадени в Германия. Обаче, имайте предвид, че практиките на граничните органи могат да се променят без предупреждение.


Изисквания за получаване на авариен паспорт

 • Вашата идентичност и гражданство трябва да бъдат установени.
 • Не притежавате друг паспорт или заместващ документ.
 • Вие сте гражданин на една от посочените по-горе държави.
 • Не трябва да съществуват забрани за напускане на страната, причини за отказ на паспорт или съображения за сигурност, които да препятстват издаването на паспорта.
 • При малолетни: съгласие на законните представители.
 • Трябва да има основания за избягване на неоснователни трудности или особен обществен интерес.
 • Молбата трябва да бъде подадена лично до компетентния орган.

За ускоряване на процедурата, можете да предоставите своите лични и пътни данни електронно предварително тук. Във всеки случай, задължително се свържете първо с градската управа или полицията.


Отговорни органи

 • Граничната служба, например на летището.
 • Службата за чужденците (Ausländerbehörde) в района, където обикновено пребивавате.
 • В зависимост от местоживеенето, градската администрация или областният съвет (Landratsamt).

За повече информация относно кандидатстването за авариен паспорт (Notreiseausweis) като заместващ документ, обадете се на 24-часовата безплатна линия на Bundespolizei на номер 0800 6 888 000.


Процедура

 1. Кандидатствайте лично за аварийния паспорт при съответната институция.
 2. За ускоряване на процедурата, можете да предоставите своите лични и пътни данни електронно предварително тук.

Срокове

Няма конкретни срокове.


Необходими документи

 • Доказателство за идентичността на лицето и гражданството, обикновено чрез изтекъл паспорт или лична карта.
 • В изключителни случаи:
  • Копие на изтеклия паспорт или лична карта.
  • Удостоверение за раждане в комбинация с официален документ със снимка (например шофьорска книжка).
  • За граждани на държавите, изброени в Приложение I на Регламент (ЕО) № 539/2001: и доказателство за право на пребиваване в ЕС, Исландия, Норвегия, Лихтенщайн или Швейцария (и за връщане обратно).
  • Актуална снимка за паспорт.

Такси

 • 18 евро за аварийния паспорт. (може да варира)
 • За удостоверение за право на връщане на територията на Германия в аварийния паспорт: 1 евро.

Този наръчник предоставя подробна информация относно получаване и използване на авариен паспорт в Германия. Винаги се консултирайте с официалните власти или се свържете с компетентните органи за най-актуалната информация. Приятно пътуване!

Stack of Paper

Декларация за пътуване на дете в чужбина

Декларация за пътуване на дете в чужбина се изисква при напускане на Република България от непълнолетно лице с българско гражданство, пътуващо само с единия си родител или без нито един от родителите си.

Трябва ли ми наистина декларация?

След обстойно четене по форуми се осведомих, че за нашия случай – деца само с българско гражданство на родители само с българско гражданство – декларация трябва. До сега сме пътували всички заедно, но използвахме случая, когато се прибрахме в България и издадохме декларации за двете деца. В нашия случай издадохме 3 декларации – в едната аз упълномощавам мъжа ми да пътува с двете деца заедно и всяко по отделно, във втората той упълномощава мен за същото и в третата двамата заедно упълномощаваме баба им. Цялото удоволствие при нотариус ни струваше 20 лв. и 40 стотинки. Искаха ни и актове за раждане на децата, за да удостоверим, че наистина сме техни родители. Ние не носехме, имахме паспорти, но те нещо не ги удовлетвориха. Все пак ни пуснаха да „минем метър“ и се сдобихме с декларациите.

Вероятно знаете, но да уточня, че въпросната декларация се иска при НАПУСКАНЕ на България. Тоест, човек може да се окаже в неприятната ситуация да влезе с децата си в България и да не може да излезе без декларация от другия родител.

ВАЖНО: При напускане на страната трябва да си носите задължително обикновено ксерокопие на декларацията, защото на границата ще ви го поискат и ще задържат копието, а ако нямате такова, ще ви вземат оригинала! Мисля че вече се досещате защо – и там, както и в паспортната служба, няма ксерокс! 🙂

Какво казват властите?

От форумите останах с впечатлението, че независимо с какво гражданство са детето и родителите, ако митничарят се усъмни, че има нещо българско в родата, може да поиска декларация. Официалната информация на МВнР гласи, че ако детето има българско гражданство и друго гражданство и носи и двата паспорта, няма да му искат декларация. Четейки информацията, установих, че и на постоянно живеещи в чужбина българчета само с български гражданство не би трябвало да се иска декларация, ако представят документ, че живеят постоянно в чужбина. Практиката обаче показва, че на границата се презастраховат и искат декларация. Тъй като тук не говоря от собствен опит, ще се доверя на компетентните източници и ще публикувам линк към сайта на Гранична полиция, където подробно е описано какви изисквания имат към децата, напускащи територията на Република България.

Къде се прави декларацията?

Декларацията може да се завери по следните начини:

 1. При нотариус в България.
  Изискват се лична карта на декларатора или деклараторите, данни на детето, както и акт за раждане, за да се докаже родителство на детето.
 2. В българска консулска служба в чужбина.
  В Берлин заверката на 1 подпис струваше 15 евро. Напоследък чувам, че са започнали да искат допълнителна такса за заверка на същия ден. В Германия консулските служби са три: в Берлин, Мюнхен и Франкфурт. Адреси и телефони на българските консулски служби в Германия можете да намерите тук. В момента се чака и за час за заверка, така че вариантът не е особено удачен, ако бързате.
 3. При немски нотариус.
  Процедурата тук е следната: Можете да напишете декларацията директно на български. Немският нотариус заверява само подписа на декларатора и упоменава, че не владее езика, на който е написана декларацията. Струва около 24 евро. Следващата стъпка е да сложите апостил на заверената декларация в институцията, отговорна за слагане на апостили върху документи, издадени от нотариуси. Обикновено това е Landgericht. Струва около 20 евро. Може да се прати и по пощата за апостил. Някои нотариуси предлагат услугата и срещу допълнително заплащане. След това, заверката на нотариуса и апостила се превеждат на български. Тогава вече можете да пътувате (като не забравяте да си направите и да си носите обикновено ксерокопие на декларацията!). Преводът обаче може да си го направите и в България, декларацията трябва чак на излизане от страната. Става дума за няколко изречения и в България е доста по-евтино.
  Списък на всички места в Германия, където се слагат апостили тук.   (без Баден-Вюртемберг, за там търсете Landgericht+Apostille+името на населеното място)
Образец на декларацията

Бланка на декларацията според изискванията на МВнР и Дирекция „Гранична полиция“ можете да намерите на следния линк:

Образец на декларация за пътуване на дете в чужбина

Бланката съдържа всички варианти за пътуване:

 • дете, непридружено от родители
 • дете, пътуващо само с един родител
 • дете, пътуващо с определен човек (например баба или дядо)
Още по темата:
brown leather duffel bag

Български документи в Германия

Къде?

Институциите, отговорни за издаване и подновяване на български документи за самоличност в Германия, са консулските служби. Консулски служби на територията на Германия има само в следните градове:

 • Берлин
 • Франкфурт
 • Мюнхен

Как?

Час за подаване на заявление за издаване на лични документи можете да запазите по следните начини:

 1. https://consulatebg.eu – тук задължително се попълва И заявление онлайн. Не може само да запазите час.
  Инструкции как се попълва заявлението, можете да намерите на Онлайн услуги на българските консулства в чужбина.
 2. По телефон на консулска служба (много трудно свързване в определен ден и час)
 3. По мейл на консулска служба

Какви документи да нося?

Лична карта, паспорт или временен паспорт на пълнолетен гражданин (над 18 години)

 • Лично явяване в консулската служба
 • Заявление за издаване на документ за самоличност. Формуляр е достъпен на www.consulatebg.eu или се предоставя на място в консулска служба.
 • Представяне на български документ за самоличност, с който заявителят разполага – паспорт, лична карта, шофьорска книжка – валидни или с изтекъл срок
 • Удостоверение за раждане в оригинал (по изключение сканирано копие при липса на други документи)
 • В случай, че заявителят не разполага с лични или други удостоверителни документи, се допуска установяване на самоличността му с двама пълнолетни свидетели, български граждани, с валидни лични документи, които попълват в консулската служба декларации за удостоверяване самоличността на заявителя.
 • Биометрична снимка се прави на място в консулската служба
 • Заплащане на такса с немска дебитна карта на ПОС терминално устройство (ЕС карта)


Първа лична карта при навършване на 14-годишна възраст

 • Достатъчно е да присъства само единият родител с валиден български документ за самоличност
 • Заявление за издаване на документ за самоличност. Формуляр е достъпен на www.consulatebg.eu или се предоставя на място в консулска служба.
 • Удостоверение за раждане на лицето, издадено в България, и предходен личен документ на лицето, ако е издаван
 • Биометрична снимка се прави на място в консулската служба
 • Заплащане на такса с немска дебитна карта на ПОС терминално устройство (ЕС карта)

Международен паспорт на малолетен гражданин (под 14 години)

 • Лично явяване на детето и двамата родители (пълнолетни граждани) в консулската служба с валидни документи за за самоличност
 • Заявление за издаване на документ за самоличност, подписан от двамата родители. Формуляр е достъпен на www.consulatebg.eu или се предоставя на място в консулска служба.
 • Удостоверение за раждане на детето, издадено от Република България, и предходен личен документ на детето, ако е издаван такъв.
 • При отсъствие на един от родителите се представя нотариално заверено пълномощно от отсъстващия родител, в което да е записано записано изрично „за издаване на задграничен паспорт в Генерално консулство ……“ , или влязло в сила съдебно решение за подаване на зявление и получаване на български документи за самоличност на детето еднолично от родителя, който се явява, или смъртен акт за починал родител.
 • Биометрична снимка се прави на място в консулската служба
 • Заплащане на такса с немска дебитна карта на ПОС терминално устройство (ЕС карта)

За пасаван на новородено бебе в Германия


Част от информацията е предоставена в писмо от Генералното консулство в Мюнхен, адресирано към българите, живеещи в Германия.