Архив на категория: Administrative

Данъчна декларация в Германия 2022


Уважаеми читатели,

Днес, 2.10.2023, е последен срок за самостоятелно подаване на данъчните декларации в Германия. За тези, които използват услугите на данъчен консултант (Steuerberater), сроковете са следните:

 • за период на облагане 2020: 31 август 2022,
 • за период на облагане 2021: 31 август 2023,
 • за период на облагане 2022: 31 юли 2024,
 • за период на облагане 2023: 2 юни 2025,
 • за период на облагане 2024: 30 април 2026.

Ето как можете да нахвърляте списък с потенциални данъчни отстъпки:

 1. Пътни разходи (Fahrtkosten): Разходи за пътуване между дома и работата. Признават се по 30 цента на километър до 20-ия километър и по 35 цента на километър от 21-ия километър. Само в едната посока!
 2. Работно облекло (Arbeitskleidung): Специализирано облекло за работа.
 3. Специализирана литература (Fachliteratur): Книги и списания, свързани с вашата професия.
 4. Разходи за професионално обучение (Kosten für die berufliche Weiterbildung): Курсове и обучения, свързани с вашата работа.
 5. Дарения (Spenden): Парични дарения към регистрирани благотворителни организации.
 6. Църковен данък (Kirchensteuer): Ако сте член на църковна общност.
 7. Разходи за частно здравно осигуряване (Kosten für die private Krankenversicherung): За вас и вашето семейство.
 8. Вноски за застраховка при професионална неспособност (Beiträge zu einer Berufsunfähigkeitsversicherung): За защита при неспособност за работа.
 9. Медицински разходи (Krankheitskosten): Разходи за лекарства, лечение и други медицински услуги.
 10. Разходи за развод (Scheidungskosten): Адвокатски и съдебни такси свързани с развод.
 11. Разходи за домашна помощ (Kosten für eine Haushaltshilfe): Ако наемате помощник за домакинските задачи.
 12. Разходи за домашни услуги и ремонти (haushaltsnahe Dienstleistungen): Отстъпка от данъци за домашни услуги и услуги на майстори е достъпна и за наематели, дори когато те не са поръчатели на услугата, а разходите са прехвърлени към тях във фактурите от наемодателите им.

Този списък е ориентировъчен и неизчерпателен и може да се променя в зависимост от вашата индивидуална ситуация. Консултирайте се с вашия данъчен консултант за всички специфики и детайли около вашата ситуация.

Желаем ви успешно подаване на данъчните декларации!

arch on the cape kaliakra on bulgarian black sea coast

Завръщане в България след живот в Германия

Завръщането в родината след дълъг престой в Германия може да е сложен и стресиращ процес. Подготовката и вниманието към детайлите са от съществено значение, за да се избегнат последващи проблеми и задължения.

1. Прекратяване на договори

Първата важна стъпка е да подадете Kündigung (молба за прекратяване) на всички договори с наемодатели, здравни каси, телефонни оператори, банки, застраховки и други. Това включва и GEZ (такса за радио и телевизия) както и доставчика на ток. След като подадете молбата за прекратяване, е важно да получите и писмено потвърждение от всички институции. Ако получавате Kindergeld, трябва да подадете декларация, че напускате страната, за да не се налага после да връщате пари.

2. Отписване от общината

В много общини не можете да се отпишете прекалено рано. Обикновено е позволено да го направите най-рано една седмица преди и най-късно две седмици след напускането. Извадете и Abmeldеbescheinigung от вашата община. Този документ е често изискван от различните институции при подаване на Kündigung.

3. Здравно осигуряване и формуляр E104

С подаването на Kündigung и Abmeldebescheinigung към вашата здравна каса, трябва също да подадете молба за формуляр E104. Този формуляр е необходим, за да се включите в българската здравна система без да плащате допълнително. Има вариант и да се изиска по служебен път от България. Вижте описанието на сайта на НАП по-долу.

4. Удостоверение за трудов стаж

От всеки ваш работодател изисквайте Meldebescheinigung zur Sozialversicherung. Този документ удостоверява вашия трудов стаж и е от значение при определяне на размера на вашата пенсия в бъдеще.

5. Обезщетение при безработица

Ако имате право на обезщетение при безработица в Германия, извадете формуляр PD U1 от Arbeitsagentur и представете Arbeitsbescheinigung от вашите работодатели. Не забравяйте да уточните дохода си за последните 24 месеца, тъй като това е изискване в България.

Подготовката и вниманието към детайлите при завръщането в България са от съществено значение. Следвайки горепосочените съвети и препоръки, можете да се завърнете успешно и безпроблемно в родината.

Полезни линкове:

 1. НАП – Информация за българи в чужбина
 2. Rundfunkbeitrag Abmeldung
 3. Молба за PD U1
 4. Arbeitsbescheinigung
 5. Издаване и подновяване на лични документи в България

gray passport on brown board beside red plane toy

Авариен паспорт в Германия: Пълен наръчник за чужденци

Всеки чужденец в Германия трябва да притежава валиден паспорт или друг личен документ. Има обаче изключителни обстоятелства, при които германските власти предоставят заместващи пътни документи на чужди граждани (Notreiseausweis).

Кога чужденец може да получи германски „авариен“ паспорт?

Германия обикновено се въздържа от намеса в работите на други страни относно издаването на паспорти. Въпреки това, в някои редки случаи, немските власти могат да издадат заместващи документи за чужденци:

 1. За избягване на неоснователни трудности.
 2. При наличие на особен обществен интерес.

Кой може да получи авариен паспорт?

Само граждани на следните страни имат право:

 • Държави от ЕС и ЕИП.
 • Швейцария.
 • Държави, изброени в Приложение II на Регламент (ЕО) № 539/2001.
 • Държави в Приложение I на Регламент (ЕО) № 539/2001, ако може да докажете вашето право на пребиваване в ЕС, други държави от ЕИП или Швейцария (и да се върнете там).

Основна информация за аварийния паспорт

 • Издаването на авариен паспорт е по усмотрение на германските власти и се взима само в изключителни случаи.
 • Това не е пълен заместител на паспорта.
 • Той ви позволява да излезете и след това да влезете отново в Германия, но допълнителни пътувания до други държави не са възможни.
 • Валиден е за продължителността на пътуването, но не повече от един месец.
 • Някои държави може да не признават аварийния паспорт като валиден пътен документ.
 • Авиокомпаниите също могат да откажат на качване, ако разполагате само с авариен паспорт.

Съвет: Проверете уебсайта на Bundespolizei за списъка на държавите, които признават заместващите пътни документи, издадени в Германия. Обаче, имайте предвид, че практиките на граничните органи могат да се променят без предупреждение.


Изисквания за получаване на авариен паспорт

 • Вашата идентичност и гражданство трябва да бъдат установени.
 • Не притежавате друг паспорт или заместващ документ.
 • Вие сте гражданин на една от посочените по-горе държави.
 • Не трябва да съществуват забрани за напускане на страната, причини за отказ на паспорт или съображения за сигурност, които да препятстват издаването на паспорта.
 • При малолетни: съгласие на законните представители.
 • Трябва да има основания за избягване на неоснователни трудности или особен обществен интерес.
 • Молбата трябва да бъде подадена лично до компетентния орган.

За ускоряване на процедурата, можете да предоставите своите лични и пътни данни електронно предварително тук. Във всеки случай, задължително се свържете първо с градската управа или полицията.


Отговорни органи

 • Граничната служба, например на летището.
 • Службата за чужденците (Ausländerbehörde) в района, където обикновено пребивавате.
 • В зависимост от местоживеенето, градската администрация или областният съвет (Landratsamt).

За повече информация относно кандидатстването за авариен паспорт (Notreiseausweis) като заместващ документ, обадете се на 24-часовата безплатна линия на Bundespolizei на номер 0800 6 888 000.


Процедура

 1. Кандидатствайте лично за аварийния паспорт при съответната институция.
 2. За ускоряване на процедурата, можете да предоставите своите лични и пътни данни електронно предварително тук.

Срокове

Няма конкретни срокове.


Необходими документи

 • Доказателство за идентичността на лицето и гражданството, обикновено чрез изтекъл паспорт или лична карта.
 • В изключителни случаи:
  • Копие на изтеклия паспорт или лична карта.
  • Удостоверение за раждане в комбинация с официален документ със снимка (например шофьорска книжка).
  • За граждани на държавите, изброени в Приложение I на Регламент (ЕО) № 539/2001: и доказателство за право на пребиваване в ЕС, Исландия, Норвегия, Лихтенщайн или Швейцария (и за връщане обратно).
  • Актуална снимка за паспорт.

Такси

 • 18 евро за аварийния паспорт. (може да варира)
 • За удостоверение за право на връщане на територията на Германия в аварийния паспорт: 1 евро.

Този наръчник предоставя подробна информация относно получаване и използване на авариен паспорт в Германия. Винаги се консултирайте с официалните власти или се свържете с компетентните органи за най-актуалната информация. Приятно пътуване!