Месечни архиви: август 2023

gray passport on brown board beside red plane toy

Авариен паспорт в Германия: Пълен наръчник за чужденци

Всеки чужденец в Германия трябва да притежава валиден паспорт или друг личен документ. Има обаче изключителни обстоятелства, при които германските власти предоставят заместващи пътни документи на чужди граждани (Notreiseausweis).

Кога чужденец може да получи германски „авариен“ паспорт?

Германия обикновено се въздържа от намеса в работите на други страни относно издаването на паспорти. Въпреки това, в някои редки случаи, немските власти могат да издадат заместващи документи за чужденци:

 1. За избягване на неоснователни трудности.
 2. При наличие на особен обществен интерес.

Кой може да получи авариен паспорт?

Само граждани на следните страни имат право:

 • Държави от ЕС и ЕИП.
 • Швейцария.
 • Държави, изброени в Приложение II на Регламент (ЕО) № 539/2001.
 • Държави в Приложение I на Регламент (ЕО) № 539/2001, ако може да докажете вашето право на пребиваване в ЕС, други държави от ЕИП или Швейцария (и да се върнете там).

Основна информация за аварийния паспорт

 • Издаването на авариен паспорт е по усмотрение на германските власти и се взима само в изключителни случаи.
 • Това не е пълен заместител на паспорта.
 • Той ви позволява да излезете и след това да влезете отново в Германия, но допълнителни пътувания до други държави не са възможни.
 • Валиден е за продължителността на пътуването, но не повече от един месец.
 • Някои държави може да не признават аварийния паспорт като валиден пътен документ.
 • Авиокомпаниите също могат да откажат на качване, ако разполагате само с авариен паспорт.

Съвет: Проверете уебсайта на Bundespolizei за списъка на държавите, които признават заместващите пътни документи, издадени в Германия. Обаче, имайте предвид, че практиките на граничните органи могат да се променят без предупреждение.


Изисквания за получаване на авариен паспорт

 • Вашата идентичност и гражданство трябва да бъдат установени.
 • Не притежавате друг паспорт или заместващ документ.
 • Вие сте гражданин на една от посочените по-горе държави.
 • Не трябва да съществуват забрани за напускане на страната, причини за отказ на паспорт или съображения за сигурност, които да препятстват издаването на паспорта.
 • При малолетни: съгласие на законните представители.
 • Трябва да има основания за избягване на неоснователни трудности или особен обществен интерес.
 • Молбата трябва да бъде подадена лично до компетентния орган.

За ускоряване на процедурата, можете да предоставите своите лични и пътни данни електронно предварително тук. Във всеки случай, задължително се свържете първо с градската управа или полицията.


Отговорни органи

 • Граничната служба, например на летището.
 • Службата за чужденците (Ausländerbehörde) в района, където обикновено пребивавате.
 • В зависимост от местоживеенето, градската администрация или областният съвет (Landratsamt).

За повече информация относно кандидатстването за авариен паспорт (Notreiseausweis) като заместващ документ, обадете се на 24-часовата безплатна линия на Bundespolizei на номер 0800 6 888 000.


Процедура

 1. Кандидатствайте лично за аварийния паспорт при съответната институция.
 2. За ускоряване на процедурата, можете да предоставите своите лични и пътни данни електронно предварително тук.

Срокове

Няма конкретни срокове.


Необходими документи

 • Доказателство за идентичността на лицето и гражданството, обикновено чрез изтекъл паспорт или лична карта.
 • В изключителни случаи:
  • Копие на изтеклия паспорт или лична карта.
  • Удостоверение за раждане в комбинация с официален документ със снимка (например шофьорска книжка).
  • За граждани на държавите, изброени в Приложение I на Регламент (ЕО) № 539/2001: и доказателство за право на пребиваване в ЕС, Исландия, Норвегия, Лихтенщайн или Швейцария (и за връщане обратно).
  • Актуална снимка за паспорт.

Такси

 • 18 евро за аварийния паспорт. (може да варира)
 • За удостоверение за право на връщане на територията на Германия в аварийния паспорт: 1 евро.

Този наръчник предоставя подробна информация относно получаване и използване на авариен паспорт в Германия. Винаги се консултирайте с официалните власти или се свържете с компетентните органи за най-актуалната информация. Приятно пътуване!