Tag Archives: пълномощно

Stack of Paper

Пълномощно в Германия

Ако ви се налага да издадете пълномощно на роднина в България, докато се намирате в Германия, имате два варианта


Заверка в консулска служба

Заверката в консулска служба на Република България в Германия струва 15 евро на подпис (в Мюнхен – 30, ако е на същия ден и 15, ако е за следващия ден) и е със силата на нотариална заверка. По този начин пълномощното важи в България без допълнителни заверки. Неудобството е, че трябва да се вземе отпуска за пътешествието до въпросната служба, ако живеете далеч от такава. Няма нужда да си записвате час, просто отивате в приемното им време.

Пълен списък на консулските и дипломатическите представителства на България в Германия има тук.


Забележка: Имайте предвид, че тези представителства са едни особени институции и почиват и на немските, и на българските празници.

Заверка при немски нотариус

Можете да направите заверка на подписа си и при немски нотариус. По данни от познати струва 23.80 евро, можело пълномощното да е директно на български, НО трябва да се сложи задължително апостил.  Освен това, е вероятно и да ви накарат да направите превод на заверката, защото служителят в България няма как да знае какво пише в заверката на немския нотариус.

Списък на институциите, поставящи апостил, по градове и провинции в Германия, можете да намерите тук.


Още по темата: Декларация за пътуване на дете в чужбина

Декларация за пътуване на дете в чужбина

Декларация за пътуване на дете в чужбина

Декларацията за пътуване на дете в чужбина се изисква при напускане на Република България от непълнолетно лице, пътуващо само с единия си родител или без нито един от родителите си.

Ако сте под пара и не ви се чете до края на статията, бърз достъп до бланката има ТУК. Файлът може да се свали в различни формати от File > Download as… 

Няма нужда да искате достъп до файла в Google Docs, просто си го свалете (или копирайте съдържанието) и го редактирайте със собствените си данни. Бланката съдържа всички варианти за пътуване – дете, непридружено от родители / само с един родител / придружен от определен човек (напр. баба, дядо, леля).


Трябва ли ми наистина декларация?

След обстойно четене по форуми се осведомих, че за нашия случай – деца само с българско гражданство на родители само с българско гражданство – декларация трябва. До сега сме пътували всички заедно, но използвахме случая, когато се прибрахме в България и издадохме декларации за двете деца. В нашия случай издадохме 3 декларации – в едната аз упълномощавам мъжа ми да пътува с двете деца заедно и всяко по отделно, във втората той упълномощава мен за същото и в третата двамата заедно упълномощаваме баба им. Цялото удоволствие при нотариус ни струваше 20 лв. и 40 стотинки. Искаха ни и актове за раждане на децата, за да удостоверим, че наистина сме техни родители. Ние не носехме, имахме паспорти, но те нещо не ги удовлетвориха. Все пак ни пуснаха да “минем метър” и се сдобихме с декларациите.

Вероятно знаете, но да уточня, че въпросната декларация се иска при НАПУСКАНЕ на България. Тоест, човек може да се окаже в неприятната ситуация да влезе с децата си в България и да не може да излезе без декларация от другия родител.

ВАЖНО: При напускане на страната трябва да си носите задължително обикновено ксерокопие на декларацията, защото на границата ще ви го поискат и ще задържат копието, а ако нямате такова, ще ви вземат оригинала! Мисля че вече се досещате защо – и там, както и в паспортната служба, няма ксерокс! 🙂

Какво казват властите?

От форумите останах с впечатлението, че независимо с какво гражданство са детето и родителите, ако митничарят се усъмни, че има нещо българско в родата, може да поиска декларация. Официалната информация на МВнР гласи, че ако детето има българско гражданство и друго гражданство и носи и двата паспорта, няма да му искат декларация. Четейки информацията, установих, че и на постоянно живеещи в чужбина българчета само с български гражданство не би трябвало да се иска декларация, ако представят документ, че живеят постоянно в чужбина. Практиката обаче показва, че на границата се презастраховат и искат декларация. Тъй като тук не говоря от собствен опит, ще се доверя на компетентните източници и ще публикувам линк към сайта на МВнР, където подробно е описано какви изисквания имат към децата, напускащи територията на Република България.


Къде се прави декларацията?

Декларацията може да се направи:

  • При нотариус в България – освен лична карта на декларатора или деклараторите и данни на детето, искат и акт за раждане, за да се докаже, че си родител на детето
  • В българска консулска служба в чужбина. В Берлин заверката на 1 подпис струваше 15 евро. Напоследък чувам, че са започнали да искат допълнителна такса за заверка на същия ден.
  • При немски нотариус, но тогава трябва да се слага апостил. Списък на всички места в Германия, където се слагат апостили тук.  Процедурата тук е следната (описана ми от познати, не съм го правила лично): Можете да напишете декларацията директно на български и да я заверите при немски нотариус, той заверява само подписа на декларатора и упоменава, че не владее езика, на който е написана декларацията. Струва около 24 евро. След това слагате апостил на заверената декларация в съответната институция в съответния град или област, отговорна за слагане на апостили върху документи, издадени от нотариуси (обикновено в Landgericht). След това, заверката на нотариуса и апостила се превеждат на български и тогава вече можете да пътувате (като не забравяте да си направите и да си носите обикновено ксерокопие на декларацията!).
Образци на декларацията

Образец, любезно представен от МВнР:

  • Декларация за самостоятелно пътуване на дете можете да изтеглите от ТУК.
  • Декларация за пътуване на деца с придружител можете да изтеглите от ТУК.
  • Тъй като образците на МвНР и на Дирекция “Гранична полиция” малко се различават, сглобих един вариант от двете ТУК. (Файлът може да се свали в различни формати от File > Download as…)
Още по темата: