Monthly Archives: March 2015

Stack of Paper

Пълномощно в Германия

Ако ви се налага да издадете пълномощно на роднина в България, докато се намирате в Германия, имате два варианта


Заверка в консулска служба

Заверката в консулска служба на Република България в Германия струва 15 евро на подпис (в Мюнхен – 30, ако е на същия ден и 15, ако е за следващия ден) и е със силата на нотариална заверка. По този начин пълномощното важи в България без допълнителни заверки. Неудобството е, че трябва да се вземе отпуска за пътешествието до въпросната служба, ако живеете далеч от такава. Няма нужда да си записвате час, просто отивате в приемното им време.

Пълен списък на консулските и дипломатическите представителства на България в Германия има тук.


Забележка: Имайте предвид, че тези представителства са едни особени институции и почиват и на немските, и на българските празници.

Заверка при немски нотариус

Можете да направите заверка на подписа си и при немски нотариус. По данни от познати струва 23.80 евро, можело пълномощното да е директно на български, НО трябва да се сложи задължително апостил.  Освен това, е вероятно и да ви накарат да направите превод на заверката, защото служителят в България няма как да знае какво пише в заверката на немския нотариус.

Списък на институциите, поставящи апостил, по градове и провинции в Германия, можете да намерите тук.


Още по темата: Декларация за пътуване на дете в чужбина